Warmtepomp advies & info

Naast een bijdrage aan het milieu levert duurzaam verwarmen u een financiële besparing op. Er wordt op een efficiënte manier elektriciteit gebruikt voor het verwarmen van jouw woning in plaats van de cv-ketel die gas gebruikt. De warmtepompinstallatie vervangt de ketel en kan aangesloten worden op het centrale verwarmingssysteem Door warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater te halen maakt de installatie bruikbare energie. Een warmtepomp zorgt op een duurzame manier voor warm water, het verwarmen en in sommige gevallen ook het koelen van je huis. Bij een water/water warmtepomp, die werkt met een gesloten watercircuit onder de grond, hoeft er geen energie gebruikt te worden om het huis te koelen. De hybride warmtepomp, een combinatie van een gasgestookte Cv-ketel en een warmtepomp, valt niet meer in deze subsidie regeling en zullen wij dan ook niet adviseren. Een warmtepomp gebruikt elektriciteit, een cv-ketel werkt op gas.

Type warmtepomp Gemiddelde kostprijs
Grond-water warmtepomp Vanaf 10.000 à 25.000 euro
Water-water warmtepomp Vanaf 15.000 euro
Lucht-lucht warmtepomp Vanaf 4.000 à 7.000 euro
Lucht-water warmtepomp Vanaf 4.000 à 7.000 euro
Hybride warmtepomp Vanaf € 5.000 à € 7.000

Meer informatie en prijzen vind je op Warmtepompgids.be.

Terugverdientijd warmtepomp

Wanneer je kiest voor een warmtepomp, dan kies je voor een investering op lange termijn. Dat wil zeggen dat je duurzaam gebruik gaat maken van natuurlijke bronnen en dat je de investering die hiermee gemoeid is op langere termijn terug gaat verdienen. Hoe lang de terugverdientijd van een warmtepomp precies bedraagt, is zonder nadere informatie lastig in te schatten. Hoewel een precieze terugverdientijd formuleren erg moeilijk is, kunnen we wel een schatting doen. De prijs van luchtpompen kan je terugverdienen in een periode van tien tot vijftien jaar.

Wat bespaart u aan energie met een warmtepomp?

Hybride warmtepomp: bespaart u gemiddeld 300 euro per jaar

Lucht/lucht warmtepomp: bespaart uw zo’n 500 euro per jaar

Lucht/water warmtepomp: bespaart u ongeveer 500 euro per jaar

Water/water warmtepomp: bespaart u tot wel 800 euro per jaar

Bodem/water warmtepomp: bespaart u ook tot wel 800 euro per jaar

Lucht/lucht warmtepomp

Een lucht-lucht systeem verwarmt je woning via de lucht, terwijl de lucht-water warmtepomp je woning zal verwarmen via de vloerverwarming of via radiatoren. Wanneer er in een ruimte in je woning nog helemaal geen verwarming aanwezig is, is het raadzaam om een lucht-lucht warmtepomp systeem te installeren. Een lucht-lucht warmtepompsysteem kan behalve voor verwarming ook worden gebruikt als airco in een warme periode. Een lucht-lucht warmtepomp zal de warmte die benodigd is voor het verwarmen van jouw woning onttrekken aan de buitenlucht.

Warmtepomp verbruik

Lucht/water warmtepomp

Een lucht-water warmtepomp is een warmtepompsysteem die de buitenlucht als bron gebruikt. Nadeel is wel dat warmtepompen lucht water gebruik maken van de buitenlucht als energiebron, en dat die buitenlucht sterk verschilt van seizoen tot seizoen.Dat betekent dat je je huis met een lucht/water warmtepomp het hele jaar door energiezuinig kunt voorzien van cv-verwarming, warmtapwater en – op warme zomerdagen -van koeling. Een lucht-water warmtepomp zet de buitenlucht op een energiezuinige manier om in warm water voor je sanitair of centrale verwarming. De bovenste (blauwe) grafiek geeft het rendement van een bepaald type lucht/water warmtepomp weer: de COP bij een bepaalde aanvoer temperatuur en brontemperatuur (de bron is hier de buitenlucht).

Bodem/water warmtepomp

Een bodem-water warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron wat betekent dat de verschillende seizoenen van het jaar weinig tot geen invloed hebben op het rendement van de warmtepomp. Anders dan bij een warmtepompsysteem die de buitenlucht als bron gebruikt, heeft een bodem-water warmtepomp een kleine invloed op de SCOP (de SCOP is de gemiddelde COP gerekend over het hele stookseizoen). Deze warmte wordt vervolgens afgegeven aan de warmtepomp in je woning die de vrijgekomen warmte-energie gebruikt voor het verwarmen van het leidingwater in het verwarmingssysteem. Daarvoor in de plaats komt een bodem-water warmtepomp die 100% van het vermogen, om te verwarmen en warm water te maken, uit de bodem haalt.

Water/water warmtepomp

Een water-water warmtepomp gebruiken voor de verwarming in huis en/of de productie van warm water heeft verschillende voordelen Omdat het grondwater dat voor de water-water warmtepomp gebruikt wordt altijd op een constante temperatuur blijft, heeft de water-water warmtepomp het hoogste rendement van alle warmtepomp systemen. Als je afgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming) goed bij je huis past, kan de temperatuur van het verwarmingswater zo laag mogelijk blijven en werkt de warmtepomp het zuinigst. Toepassing: verwarmen of passief koelen van meerdere woningen op één bron of groter utiliteitsgebouw(en), normaliter bij een benodigd afgegeven vermogen van meer dan 60 kW. De energie haalbron hiervoor is een openbron, grondwater wordt aan de ene zijde uit de bodem omhoog gehaald, door een warmtewisselaar geleid en aan een andere zijde weer terug de bodem in gebracht. Toepassing: verwarmen of passief koelen van één woning of utiliteitsgebouw of meerdere hiervan, normaliter tot een totaal benodigd afgegeven vermogen van 60 kW. De energiebron voor deze warmtepomp is een gesloten aardwarmtesonde of collector (verticaal of horizontaal buizensysteem) in de bodem, door deze buizen wordt water met een antivriestoevoeging rond gepompt.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een cv-ketel met een warmtepomp, en is goed toepasbaar in zowel bestaande als nieuwe woningen waar nu nog alleen een gasketel hangt. De ketel warmt de warmtewisselaar op, het cv-water stroomt via de driewegklep de ketel uit naar het verwarmingsafgiftesysteem (radiatoren bijvoorbeeld) als het door het afgiftesysteem heen is komt het afgekoelde retour-cv-water in de buffer terecht, de buffer is opgewarmd door de ventilatielucht warmtepomp, het cv-water wordt dus weer iets opgetild in temperatuur, de ketel warmt het weer verder.

Welke warmtepomp voor mijn zwembad?

De warmtepomp moet namelijk voldoende capaciteit hebben om al het zwembadwater effectief te kunnen verwarmen. De ECO+ warmtepomp kan het zwembadwater verwarmen vanaf een buitentemperatuur van 10°C, dus ook wanneer het buiten nog fris is, kun jij al van lekker verwarmd zwembad genieten. Je draait de knop naar de gewenste temperatuur en de ECO+ warmtepomp start met het zwembadwater te verwarmen. De Comfortpool warmtepompen zijn uitgerust met een hoogwaardige titanium warmtewisselaar en daarmee goed bestand tegen langdurige blootstelling aan (zout) zwembadwater. Hoeveel stroom de ECO+ 5 warmtepomp daadwerkelijk van dag tot dag gebruikt is moeilijk te zeggen, dit is namelijk afhankelijk van vele factoren zoals de zwembadgrootte, de buitentemperatuur, het gebruik van isolerend afdekzeil, de afstand tussen de warmtepomp en het zwembad, etc. De warmtepomp gebruikt de warmte die al in de buitenlucht zit, en is daarmee een zeer energiezuinige manier van zwembadverwarming. Bij een zwembad van 8×4 meter heb je ongeveer een warmtepomp met een verbruik van 2.3 kW. Afgerond kom je dus op 1.725 uren x € 0,25 = € 430,00 per jaar.

Is een warmtepomp goedkoper dan gas?

Afhankelijk van de woonsituatie bespaar je met een lucht-water-warmtepomp tot wel € 500 aan stookkosten per jaar. Uit Nederlandse cijfers blijkt dat een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen in een nieuwbouwwoning altijd voordeliger is dan verwarmen op gas. Een geothermische warmtepomp gecombineerd met zonnepanelen scoort dan ook beter dan verwarmen op gas of elektriciteit. Dankzij een warmtepomp is gas overbodig en bespaar jij geld op de jaarlijkse energierekening. Tenslotte valt ook het multifunctionele karakter van een warmtepomp op. Want je kan er meer mee doen dan enkel een woning verwarmen of van sanitair warm water voorzien. Ook de prijs speelt mee in de beslissing om te kiezen voor een geothermische warmtepomp in plaats van verwarmen op gas.

Eisen voor nieuwe verwarmingstoestellen

Warmtepomp prijzen

Een hybride warmtepomp zal gemiddeld €2.000 kosten, wat een van de laagste is. De grond-water warmtepomp prijzen voor installatie zijn het hoogst, deze voegen gemiddeld €8.000 aan het aankoopbedrag toe. De goedkoopste soort is een hybride warmtepomp, prijzen starten vanaf €7.000 (inclusief ketel en montage) en de kosten stijgen tot €27.000 voor een grond-water warmtepomp (inclusief montage en boiler). Toepassing: verwarmen of passief koelen van één woning of utiliteitsgebouw of meerdere hiervan, normaliter tot een totaal benodigd afgegeven vermogen van 60 kW. De energiebron voor deze warmtepomp is een gesloten aardwarmtesonde of collector (verticaal of horizontaal buizensysteem) in de bodem, door deze buizen wordt water met een antivriestoevoeging rond gepompt. De premiebedragen hangen af van het type warmtepomp: 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1.500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp en ten slotte 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Lucht/water warmtepomp, totaal toestel + energiekosten per jaar: € 1362,- Hoe groter je woning is, des te meer vermogen zal er nodig zijn om die te verwarmen, is je huis echter supergoed geïsoleerd dan kan de grote van het warmtepomp vermogen weer meevallen.

Premie voor warmtepompen

Daarnaast krijg je ook een premie omdat de Belgische overheid wilt dat je met een warmtepomp enkel je huis verwarmt (en ook warm tapwater) en niet zo zeer om de woning in de zomer te koelen. Bovendien zijn er tal van warmtepomp premies te verkrijgen waardoor het een enorm interessante investering is! Voor nieuwbouwwoningen kunt u geen afzonderlijke premie krijgen voor de installatie van een warmtepomp. Voor de installatie van een warmtepompboiler voor de productie van sanitair warm water heb je in 2020 recht op een premie van 300 euro (in 2021 zal dit bedrag tot 200 euro dalen), met een maximum van 40 procent van de factuur.

Premie voor een warmtepomp